Title Image

Detekce poruch staveb a technologií

Efektivně a přesně lokalizuje poruchy staveb a technologií

Včasná detekce poruch staveb i zařízení, stejně jako prevence poruch, přináší bezesporu zásadní úspory, a to nejen na vlastních objektech, ale především eliminuje ztráty související s odstávkami provozů, či zásadním způsobem přispívá k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Zjištěním a dokumentací aktuálního stavu budovy či technologie, identifikací a následným periodickým sledování rizikových míst či oblastí minimalizujete výskyt krizových stavů, zajišťujete prediktivní údržbu. Finanční prostředky na údržbu a opravy cílíte na základě přesných a konkrétních informací.

Kombinací metod 3D laserového skenování a fotogrammetrie precizně vizuálně i technicky dokumentujeme aktuální stav objektů, budov i technologií. Vizuální 3D model objektu či technologie doplněný termodiagnostikou poskytujeme unikátní podklad pro rychlou, spolehlivou a včasnou detekci indikátorů více i méně závažných poruch staveb a technologií.

Zajímavé jsou například výstupy vizuálních kontrol, dokumentace současného stavu pro detekci poruch továrních komínů či chladících věží. Atraktivitu použitých metod zvyšuje obtížná dostupnost stavby daná jejím tvarem a výškou.

Na základě provedených měření a výstupů lze detekované závady kategorizovat podle závažnosti a méně závažné závady periodicky sledovat a předcházet vzniku akutních stavů. Posouzení, kategorizaci závad a návrh dalšího postupu je zpracován autorizovanou osobou v příslušném oboru.

Ukázka detekce poruch