Title Image

Detekce zatékání do plochých střech

špičková technologie překonávající konkurenční metody

DETEKCE ZATÉKÁNÍ DO PLOCHÝCH STŘECH

Ročně zkontrolujeme více jak milion metrů čtverečních střech

Specializovaný tým našich odborníků vyvinul a dlouhodobě testoval vlastní zcela inovativní technologii detekce zatékání do plochých střech. Postup využili významní zákazníci také jako kontrolní mechanismus pro ověření jiných technologií. Za přítomnosti odpovědných osob byly opakovaně výsledky našich měření kontrolovány fyzickým otevřením vlastní střešní konstrukce, čímž bylo prokázáno, že vyvinutý postup detekce zatékání je u vybraných a nejčastěji používaných typů střešních konstrukcí naprosto spolehlivý.

Inovativní a ověřená technologie detekce zatékání do plochých střech termokamerou nesenou bezpilotnim letadlem za optimálních podmínek umožní závady detekovat se 100% mírou jistoty (u nejčastěji používaných střešních konstrukcí); zjištěné závady jsou následně kategorizovány dle závažnosti, včetně vyhodnocení hypsometrických poměrů střechy a určení místa vstupu vlhkosti do střešního pláště.

Technologii lze využívat opakovaně pro periodické posouzení stavu konstrukce a prediktivní údržbu, čímž je dosaženo významných úspor a dochází k prodloužení životnosti střešní konstrukce.

Dlouhodobým testováním naší jedinečné technologie jsme stanovili optimální podmínky pro její realizaci. Diagnostika je prováděna ve velmi krátkém časovém úseku bez nutnosti odstávek provozu či časově náročných pochůzek po střechách.

Výstupy diagnostiky jsou základním podkladem pro management správy střech, periodickou kontrolu a srovnání stavu, či zadání oprav a rekonstrukcí.

Termodiagnostickou kontrolu zatékání doporučujeme provést také vždy před osazením střechy novou technologií nebo například fotovoltaickými panely.

Výstupy detekce zatékání do plochých střech

  • Přesná ortofotomapa střechy haly v RGB (viditelné fotografie) – rozlišení 1 cm/pixel
  • Přesná ortofotomapa střechy termokamerou IR – rozlišení 5 cm/pixel
  • Online prezentace výsledků, včetně digitálních souborů ke stažení pro další zpracování (CAD programy apod.)
  • Vytištěná zpráva s ortofotomapami ve viditelném a termo spektru s vyznačenými poruchami a zatečením (vlhká izolační vrstva)

Ukázka výstupů detekce zatékání

Ideální výsledek inspekce – žluté až červené plochy jsou místa kde je tepelně izolační vrstva vlhká.

Fotografie průmyslové haly ve viditelném světle (fotografie) a fotografie termokamerou jasně ukazující místa vlhké izolace a tedy zatékání (vyznačeno žlutou linií).