Title Image

Dokumentace památek, historických objektů a předmětů

Digitalizace a pasportizace památek a historických předmětů

Metody 3D laserového skenování a fotogrammetrie jsou revolučním nástrojem v dokumentaci památek a historických objektů. Na rozdíl od prosté dokumentační fotografie přesně zachycují rozměr, tvar a věrně dokumentují povrchy. Vizuální 3D modely umožňují měření vzdáleností i ploch. Digitální výstupy dokumentace poslouží při záměrech rekonstrukcí objektů, ale mají také zajímavé využití v evidenčních či informačních systémech správců a vlastníků za účelem efektivní správy a údržby.

Památkovým objektům přinášíme následující řešení:

  • Fotografická dokumentace a video: špičkové propagační, či dokumentační fotografie, či 360 stupňové HDR panoramy památek. Za použití špičkové techniky nekonvenčních postupů, od motion timelapsů až po letecké záběry, vytvoří propagační a dokumentační fotografie a videa, která zachytí památku či destinaci v tom nejlepším světle.
  • 3D dokumentace skutečného stavu staveb a objektů (​fotogrametrie a 3D laserové skenování): přesný a vizuálně dokonalý 3D model budov či objektů; publikován on-line umožní měření ploch a vzdáleností, objemů, či vizuální kontrolu. Slouží jako špičkový záznam aktuálního stavu, či jako podklad pro opravy a rekonstrukce
  • Digitalizace staveb a objektů pro informační systémy za účelem vedení digitální údržby: informační 3D model budovy lze po vektorizaci použít v CAD systémech jako základ pro jednoduchý informační systém nebo i jako základ pro BIM (Building Information Modeling) umožní prediktivní systémovou údržbu i řadu analýz a inteligentních dotazů
  • Vizuální kontroly a inspekce nedostupných prostor antikolizním dronem (střešních konstrukce, studny, šachty, věže, a pod) bez plošin a lešení
  • Prevence a zjištění havarijních stavů termodiagnostikou: vytvoříme ortofotoplánuy a 3D modeluy budov a objektů v infra spektru; termokamera odhalí jak změnu materiálu, inkonzistence materiálu, dutiny, ale hlavně poruchy materiálů či zatékání do konstrukcí budov a objektů
  • Prezentace památek: 3D modely prezentované metodou virtuální, či augmentované (rozšířené) reality.