Title Image

Logistické areály

Logistické areály

Od pasportizace, přes detekci zatékání do plochých střech, až po vytváření digitálních dvojčat. Poskytujeme podklady pro údržbu a správu majetku, stejně jako pro propagaci vašich nemovitostí potencionálním zákazníkům.

  • Prevence havarijních stavů: Detekce zatékání do plochých střech, lokalizace tepelných mostů, detekce poruch betonových staveb, detekce úniků ropných látek a médií
  • Dokumentace skutečného stavu: 3D modelování objektů a staveb
  • Vizuální inspekce a revize: jeřábové dráhy, střešní konstrukce