Title Image

Pasportizace

Pasportizace – pomáháme efektivně spravovat majetek

Pasportizace (neboli technická inventura stavu) je základní a klíčovou činností při správě majetku; dochází při ní ke sběru informací a vytváření databází a údajů k vybraným prvkům a položkám. Pasportizací tedy získáváte komplexní soubor ověřených informací o vašem majetku. Pasporty Vám poslouží opět jako grafický a číselný aktuální podklad pro optimalizaci nákladů spojených se správou a údržbou. Tvorbou pasportů také naplňujete právní požadavky dané legislativou (pasporty komunikací, dopravního značení, zeleně, veřejného osvětlení, městských mobiliářů).

V rámci našich služeb v oblasti sběru a zpracování prostorových dat nabízíme zpracování pasportů dle požadavku zákazníků. Obzvláště zajímavými se jeví pasporty pro Facility management. Například pasportizace zeleně prokazatelně umožní generovat úspory spojené s její údržbou a optimalizovat chemické vstupy (hnojiva a přípravky na ochranu rostlin), závlahu a související lidské činnosti.

Velmi atraktivními se také jeví pasportizace stavebně-technického stavu objektů a budov s využitím letecké vizuální kontroly; v krátkém časovém horizontu získáte informaci o projevech závad, které můžete následně kategorizovat a periodicky sledovat a tím zabezpečit prevenci havarijních stavů.

Dále pak například pasportizace plochých střech u rozlehlých průmyslových či skladových areálů přináší souhrnné informace o umístění technologiích a dalších prvků a umožňuje adekvátně rychlou reakci při indikovaných poruchách zařízení. Umožňuje prevenci a řízení kritických stavů.