Title Image

Průmyslové areály

Průmyslové areály

Pro zvýšení efektivity správy a údržby, generování energetických i finančních úspor, stejně jako pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci lze úspěšně využít termodiagnostiku, fotogrammetrii, či 3D laserové skenování v dále uvedených oblastech. Včasné a správné využití těchto technologií minimalizuje počet, a výrazně zkracuje dobu odstávek.

  • Vizuální inspekce a revize: jeřábové dráhy, technologické mosty, střešní konstrukce
  • Dokumentace skutečného stavu: 3D modelování objektů, staveb, technologií
  • Prevence havarijních stavů: Detekce zatékání do plochých střech, lokalizace tepelných mostů, detekce poruch betonových staveb, detekce úniků ropných látek a médií
  • Vizualizace a virtuální prohlídky nepřístupných výrobních prostor
  • Outdoor/ indoor navigace, únikové plány
  • Informační 3D modely pro BIM (studie proveditelnosti, implementace)
  • Pasportizace