Title Image

Státní správa a místní samospráva

Státní správa a místní samospráva

Digitalizace a prostorová data se stávají pro státní správu a samosprávu klíčovým prvkem. Naše data a aplikace umožňují státní správě efektivnější a ekonomičtější rozhodování.

  • Digitální modely terénu i městského prostoru a 3D modelování pro vizualizaci rozvojových záměrů a jejich projednání
  • 3D dokumentace historických staveb a objektů (ochrana kulturního dědictví)
  • Virtuální průvodce městem, lokalitou, zájmovým územím
  • Vizuální revize mostů, věží, rozhleden bez plošin a lešení
  • Dokumentace krizových stavů (povodně, úniky ropných látek a médií, demolice)
  • Outdoorové navigace, únikové plány
  • Pasportizace zeleně, či jiných specifických ploch