Title Image

Termodiagnostika staveb a technologií

Termodiagnostika staveb a technologií – od odhalování skrytých vad staveb po prediktivní údržbu strojů a zařízení

Termografické měření a následná diagnostika je rychlou bezkontaktním metodou stanovení teplotních odchylek a výkyvů. Využívá se především ve stavebnictví pro zjištění a minimalizaci tepelných ztrát budov a objektů (poruchy fasád a izolací). Stále intenzivněji se však tato metoda uplatňuje také v průmyslu, a to pro rychlé zjištění aktuálního stavu rozvodů a zařízení bez nutnosti časově, finančně i organizačně náročných odstávek.

Stavební termodiagnostika

Termoměřením budov jsou lokalizovány tepelné mosty stavebních konstrukcí či poruchy izolací, které mají nejen zásadní negativní vliv na celkovou energetickou bilanci budov, ale jsou také místy lokální kondenzace vodní páry, čímž dochází k rozvoji plísní a vzniká prostředí nevhodné pro pobyt osob.

Termodiagnostika je také významným nástrojem pro zjišťování skrytých vad staveb a základním krokem pro efektivní návrh technického řešení a jeho následnou kontrolu.

Průmyslová termodiagnostika rozvodů, zařízení a provozů

Průmyslová termodiagnostika rozvodů, zařízení a provozů je jedním z rychlých a efektivních nástrojů pro zjištění okamžitého stavu strojů, zařízení a provozů. Jedná se o bezkontaktní metodu a provádí se tedy za plného provozu (zatížení) bez jakéhokoli omezení a odstávek. Pravidelná termodiagnostika má prokazatelně pozitivní vliv na snížení výrobních a provozních ztrát, minimalizuje neplánované odstávky a zvyšuje spolehlivosti strojů a zařízení.

Ukázka technologie

popis obrázku

popis obrázku