Title Image

Vizuální 3D modely

Vizuální 3D modely – digitální dvojče objektů staveb a technologií

Metody 3D laserového skenování v kombinaci s leteckou či pozemní fotogrammerií umožňují tvorbu vizuálně dokonalých a detailních 3D modelů exteriérů, interiérů i předmětů. Technologií je fakticky vytvořeno digitální dvojče předmětu, stavby či objektu, které umožňuje měření vzdáleností i ploch. Významnou dokumentační hodnotu má také věrné zachycení povrchů v subcentimetrovém rozlišení. 

Vizuální 3D model je často využíván jak ve stavebnictví či strojírenství, tak pro dokumentaci historických objektů a předmětů.

Vizuální 3D model objektů či celých areálů nahrazuje často zcela absentující stavebně-technickou dokumentaci a zachycuje detailně aktuální skutečný stav. Výstupy jsou technicky přesným a vizuálně dokonalým informačním podkladem pro rozhodování managementu ve věci správy, údržby a rozvoje (délky, plochy, vizuální dokumentace).

Velmi zajímavým se jeví využití vizuálních 3D modelů vyhotovených při přejímce stavby a srovnání s modelem vyhotoveným před uplynutím reklamačních lhůt. V kombinaci s termodiagnostickými metodami lze rychle a spolehlivě identifikovat závažné vady stavebních objektů.

Vizuálně atraktivní výstupy vizuálních 3D modelů použijete také pro prezentaci firmy či prostor a pro komunikaci (weby, prezentace, vizualizace záměrů modernizace a podobně). Lze je také zajímavě využít pro outdoor/ indoor navigaci zaměstnanců i zákazníků.

Ukázka výstupů detekce zatékání