Title Image

Facility management

Facility management

Aktuální technologické trendy přinášejí konkurenční výhodu do oblasti Facility managementu. Správa budov, areálů či objektů v digitalizovaném prostoru při využití moderních metod detekce závad umožňuje rychlá a správná rozhodování a přechod na principy „prediktivní údržby“, která generuje energetické i finanční úspory.

  • Vizuální inspekce a revize: jeřábové dráhy, technologické mosty, střešní konstrukce
  • Dokumentace skutečného stavu: 3D modelování objektů, staveb, technologií
  • Prevence havarijních stavů: Detekce zatékání do plochých střech, lokalizace tepelných mostů, detekce poruch betonových staveb, detekce úniků ropných látek a médií
  • Vizualizace a virtuální prohlídky nepřístupných prostor
  • Outdoor/ indoor navigace, únikové plány
  • Informační 3D modely pro BIM (studie proveditelnosti, implementace)
  • Podpora zajištění pravidel BOZP (využití augmentované reality a digitálního průvodce zájmovým prostorem; edukace ve virtuálním prostoru)
  • Pasportizace